nazor na agglo ing Pavol Galus.


Skúsenosť so stavebnou firmou Agglo, s.r.o. A konateľom ing. Pavol Gálus

Tu uverejním referenciu na stavebnú firmu Agglo, s.r.o pod vedením človeka menom ing. Pavol Gálus.
Úlohou tohto webu nie je poškodzovanie firmy ani jej majiteľov. Na druhej strane je nutné aby sa ich budúci klienti mali možnosť rozhodovať slobodne na základe všetkých skúseností investorov s ktorými p. Galus pracoval. Podľa jeho vyjadrení nikdy nemal žiadnu reklamáciu. Tak jednu z nich som zdokumentoval. A žiaľ hneď tú moju vlastnú.

S pánom Gálusom sme začali stavbu domu v oblasti mesta Stupava. Sľúbil nám dobrú cenu a začali sme stavať. Stavbu prerušil náš stavebný dozor hneď po tom ako vytvrdla základová doska z týchto príčin:

PRÍČINY A NEDOSTATKY

1. Podľa dennej fotodokumentácie p. Gálus nevykopal základové pásy na potrebnom mieste, napr. pod komínom a schodiskom. 
2. Pásy ktoré boli vykopané nedosahovali hĺbku ani šírku podľa projektu, ktorý bol prílohou našej zmluvy. A neboli podsypané vrstvou štrku v dohodnutej hrúbke.
3. Doska nespĺňala rozmerové parametre podľa projektu. /šírka ani dĺžka/
4. Rozdiel na uhlopriečkach základovej dosky tvoril viac ako 100cm. Doska mala mať rozmery 14*11m. Netvorila však obdĺžnik ale zvláštny typ "kosouholníka".
5. Výška vytvrdnutého betónu podľa STN má toleranciu +-1,5cm. p Galus vytvoril rozdiel -2cm, + 12cm.
6. Podľa potvrdení z betonárky p. Gálus použil betón B15 namiesto betónu B20, ktorý bol uvedený v zmluve. Zároveň nalial menej kubíkov betónu ako bolo v zmluve.
7. Základová doska bola posunutá o 1,5m vpred napriek tomu že sme mu pred výkopom zaplatili geodetické zameranie.
8. Bleskozvod a rozostupy medzi uzemnením nezodpovedali platnej norme.

Tieto nedostatky vieme dokladovať súdnoznaleckým posudkom, ktorý sme dali vypracovať a stále ho máme k dispozícii. Je k nahliadnutiu a má všetky náležitosti posudku pripraveného na súdne konanie.

Pán Galus si vzal zálohu niečo cez 8,600 e. Ako sme našu stavbu potom vyriešili o tom naša stránka nebude pojednávať. Pavol Gálus pozná naše výhrady a sám navrhoval riešenia a pokúsil sa snami jednať o náprave škody zadarmo. Tu však sa naskytla otázka či chceme s takýmto človekom ďalej spolupracovať. Ak by sa výhrady týkali len rozmerov alebo remeselnej zručnosti mali by sme viac trpezlivosti. Ale výhrady sa týkali aj úmyselnej zámeny stavebného materiálu, Hrubé nedodržanie rozmerov napríklad základových pásov ktorých šírka mala byť 90cm a bola 40cm. Prípadne pásov ktoré úplne chýbali pod schodmi a podobne. 

Pán Gálus je mimoriadne schopný rečník a ako sme stáli na tej doske vymenoval mi 10 dôvodov prečo je všetko krivé a zaliaté zlým betónom na našu stavbu vrcholne nevhodným. Presvedčil ma že mu mám dať ďalšiu šancu ale potom som sa ho spýtal: Aké ďalšie výhovorky má pripravené keď nám bude padať náš nový dokončený dom.


Na mieste je otázka prečo nežiadame súdne vyrovnanie od p. Gálusa ale píšem na webstránku. Pán Gálus už čelil nejednej súdnej žalobe ale súd vždy rozhodol že ako s.r.o-čka nič nevlastní, preto nebude znášať náklady na škody ktoré spôsobil. Teda videli sme ako zbytočnosť platiť súdne poplatky len preto aby sme sa dozvedeli že žalujeme chudáka čo nič nevlastní. Tých 8600e, ktoré od nás vymámil nech mu padnú na úžitok. V tejto cene som mu vytvoril práve túto stránku.
ing. Pavol Gálus, konateľ AGGLO s.r.o je mimoriadne schopný rečník ale je nebezpečný stavbár. Osobne ho považujem za podvodníka, ktorý využíva náš slovenský právny systém k obohateniu sa. Dávajte si na výsledky jeho práce dobrý pozor a pokiaľ je to možné vyhýbajte sa akejkoľvek spolupráci s ním

Viac v referenciách.